Aktuális

TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓK BEÍRATÁSÁRÓL

Azokat a gyermekeket, akik az intézmény kötelező felvételi körzetében 2023 szeptemberében tanköteles korba lépnek, be kell íratni  az általános iskola 2023/2024. tanév 1. évfolyamára. 

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete
(BÁI:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap ), lehetőséget nyújtva a szülőknek/törvényes képviselőknek arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába. Segítség a használathoz: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján

a személyes beiratkozás napjai: 2023. április 20-21. (csütörtök és péntek).

Ügyfélfogadási idő: csütörtökön 8.00-tól 17.00 óráig, pénteken 8.00-tól 16.00 óráig.

Fontos alapelv, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  • TAJ-kártyát,
  • oktatási azonosító számot,
  • szakértői véleményt (amennyiben történt vizsgálat),
  • (esetleges) hátrányos helyzetről/gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozatot,
  • lakcímkártyát

(a Rendelet (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként megadott lakcím a nyilvántartásban az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.)

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező

Kérjük Önöket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében előre egyeztessenek időpontot iskolánk központi telefonszámán.

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Egyúttal szeretettel várjuk Iskolanyitogató rendezvényünkre, melynek meghívóját mellékeljük.

Pusztaszabolcs, 2023. március 28.

                                                                                                   Gódi Katalin

                                                                                               intézményvezető