Aktuális

Elballagtak a 8.-os vén diákok…

2023. május 16-án 17 órakor megszólalt az iskola csengője. A búcsúzó dalok ritmusára elindult a három osztály, osztályfőnökeik vezetésével a feldíszített tantermeikből a ballagási ünnepély helyszínére. Átlépve a tornaterem ajtaján, varázslatos módon a hagyományos dalok átváltottak, a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskolából ismert zenére, s ezzel együtt a díszlet is megelevenítette a Harry Potter filmek légkörét. Ez a nem szokványos környezet csak fokozta a ballagási ünnepélyeken jellemző különleges és igazán varázslatos hangulatot. A 7. évfolyam tanulói és osztályfőnökei (Hujber Kinga 7.a; Varga Gergely 7.b) gondoskodtak erről a különleges meglepetésről a ballagó diákok számára. A dekoráció elhelyezésében a helyi önkéntes tűzoltók segítettek. A bejárati aulát díszítő faliújságot Hujberné Király Beáta készítette. Köszönet a szervezésért és mindenkinek a munkájáért!

A 8. évfolyamosok a rózsaszirmokkal kirakott útvonalon közelítették meg a ballagás helyszínét. A szülők, hozzátartozók és más vendégek a főbejáraton érkezve láthatták a frissen készült ballagási osztályképeket, s nem szokásos módon velük szemben a búcsúzó osztályok bébi tablóit is megtekinthették.

A bejárat és az aula dekorációja minden szempontból különleges volt, olyannyira, hogy akár fotók készítéséhez tökéletes hátteret biztosított.

Az ünnepély a bevonulást követően a Himnusszal kezdődött, az ünnepi műsort a 7. évfolyamosok adták: A narrátor Orosz Zsófia volt; Bosznai Barbara és Kaluz Réka verset mondott, Piróth Petra és Patai Hunor zongorázott, majd Piróth Petra szólóénekével varázsolta el a közönséget. A 7. évfolyamosok nevében Pethes Zoé búcsúzott, míg a 8. évfolyamosok gondolatait Szőke Bálint tolmácsolta.

Az igazgatói beszédet követően az iskolánkban hitoktatást végző egyházak képviselői is útravalót adtak az általános iskolából távozó tanulóknak.

Mindhárom osztály emlékszalagot kötött fel az iskola zászlajára: a 8.a nevében Maár Fanni és Kristóf Benjamin, a 8.b nevében Varga Szintia és Kovács Konstantin, a 8.c nevében Vuk Boglárka és Trupulai Ádám Flórián.

Az iskolai Józsefes Gyermekekért Alapítvány díjait Kovácsné Török Adél kuratóriumi elnök és Zserdin Balázs kuratóriumi tag adták át az arra érdemesnek talált végzős tanulóknak.

A tanév során 150 ötöst szerzett tanulók közül Hanzi Viktória 8.c osztályos tanuló oklevelet kapott, mivel első alkalommal érte el a jeles érdemjegyeinek száma a 150-et. Králl Dominik 8.a osztályos tanuló bronzérmet vehetett át, mivel ő már a második tanév során szerzett 150 ötöst. Ezüstérem Csanádi Jázmin 8.c és Horváth Péter 8.a osztályos tanulóknak járt, akik idén már harmadszorra gyűjtöttek össze 150 db-ot a legszebb érdemjegyből. Az aranyérem Hamar Aliz és Merkl Amira 8.c , továbbá Albert Levente és Szőke Bálint 8.a osztályos diákok nyakába került, akik 8. osztályra negyedik alkalommal büszkélkedhettek azzal, hogy a tanév során összegyűjtötték a kiírásnak megfelelő mennyiségű ötöst. Szép teljesítmények, követendő példaként állhatnak az alsóbb évesek előtt.

A Józsefes Jó Tanuló-Jó Sportoló Díjat szimbolizáló serleget a 8.a-ból Lipót Adrián, a 8.c-ből Molnár Hanna és Orbán Lejla Zsüliett vehették át.

A Józsefes Művészpalánta Díjat a kuratórium ének kategóriában Szerecsen Dóra 8.a osztályos, zongora hangszeres zenész kategóriában László Boldizsár 8.b osztályos tanulónak ítélte oda.

A Józsefes Közösségért Díjat három tanuló érdemelte ki: Gyönyörű Nimród a 8.a-ból, Tógyi Vivien Lia a 8.b-ből és Vuk Boglárka a 8.c-ből.

A Józsefes Gyermekekért Díjat a végzős tanulók közül a 8.a-s Szőke Bálint vehette át, a szponzorok által felajánlott pénzjutalommal együtt, míg a szülőknek odaítélt magasrangú alapítványi elismerést Balogh Brigitta kapta.

Gratulálunk minden díjazottnak, hiszen nem kevés munka van abban, hogy valakit a kuratórium érdemesnek találjon a fenti kitüntető címekre.

Az iskola által adott könyvjutalomban az alábbi tanulók részesültek, példás magatartásukért és szorgalmukért, továbbá kitűnő, kiváló vagy jó tanulmányi eredményükért, közösségi munkájukért, továbbá művészeti tevékenységükért vagy sportteljesítményükért:

8.a osztályból: Albert Levente, Horváth Péter, Králl Dominik, Maár Fanni, Szőke Bálint

8.b osztályból: Farkas Emese Sári, Halász Dorina, Iszprávnik Adél, Minda Viktória, Patócs László, Tógyi Vivien Lia, Toman Szalvátor

8.c osztályból: Deák Barbara, Csanádi Jázmin, Hamar Aliz, Hanzi Viktória, Merkl Amira, Trupulai Ádám Flórián

A 8. osztályok tanulói nevében az osztályfőnökök az alábbi szülőknek adtak át elismerő oklevelet egy csekély ajándék kíséretében:

8.a: Szőke László és Szőkéné Sági Erzsébet, Balogh Brigitta és Kiss Ferenc, Albertné Kovács Henrietta

8.b: Iszprávnikné Kovács Györgyi, László Jánosné

8.c: Merkl Tamás és Merkl-Kovács Judit, Hanzi Tibor és Hanzi Tiborné, Csanádiné Kovács Kamilla, Szente Erika, Hamar István

Az emelt angol csoport – a vizsgakövetelményeket kiválóan teljesítő – tanulói igazoló oklevelet vehettek át.

Gratulálunk minden díjazottnak!

A díjak és elismerések, köszönő ajándékok kiosztása után végre elérkezett a virágok átadásának lehetősége a ballagók számára, a fotók készítése a ballagókkal.

Az ünnepély zárómomentuma a Szózat eléneklése volt. Ezt követte a ballagó osztályok visszavonulása az osztálytermükbe, az utolsó osztályfőnöki órára, amely rendhagyó módon a szülők, hozzátartozók részvételével zajlott. Itt történt meg az utolsó elköszönés az osztályfőnök, a tanulók és szülők részéről, majd megtörtént a bizonyítványok kiosztása, és néhány utolsó közös fotó a tanteremben, az iskolában a barátokkal, szülőkkel, osztályfőnökkel.

A búcsúzás, az elköszönés persze nem olyan egyszerűen történik, mint ahogyan azt pár mondatban az előbbiekben összefoglaltam. Előtör ilyenkor sok minden: elérzékenyülés, elgyengülés, sőt sírás és persze nevetés is. Emlékek felidézése, utolsó intelmek, jótanácsok hangzanak el, köszönet a szülőknek, kézzel nem fogható útravaló a tanulóknak a vállukon lógó tarisznyába.

A múlt, a jelen és a jövő egyidejű felemlegetése, amely időben ugyan elkülönül, de ilyenkor mégis nagyon-nagyon összekapcsolódik. S ez fontos, hogy így legyen, hiszen „A jelenben torlódik össze a múlt minden hiánya, hogy buzgón áttüremkedjen a jövőbe.” (Balla D. Károly)

Vörösmarty Mihály még tömörebben világít rá a fentiekre: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.”

Kedves volt 8.-osok! Jó volt Veletek, tartóztatnánk Benneteket, de nem tesszük, mert az idő elérkezett ahhoz, hogy általános iskolai tanulmányaitokat befejezve folytassátok tovább a tanulást, de már egy másik szinten, a középiskolában.

Minden jót Nektek! Találjátok meg számításotokat a választott iskolában, érjetek el sikereket, ne riadjatok meg a nehézségektől, győzzétek le azokat, és mindenben keressétek és lássátok meg a szépet, s hozzátok ki mindenből a legjobbat!

Viszontlátásra! A búcsúzó osztályfőnökök, Szilágyi Magdolna (8.b) és Ádám László (8.a) nevében: Á. Farkas Beáta (8.c)