Aktuális

8 év után távozik iskolánk gyógypedagógusa: Pósáné Vajda Orsolya

2023 nyarán úgy döntött, hogy a 2023/24. tanévtől egy másik iskolában, a Martonvásáron működő Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban folytatja pedagógus pályáját Pósáné Vajda Orsolya, az intézmény gyógypedagógusa, magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel rendelkező tanítója.

Tanulmányainak befejezését követően 2002-ben a Velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban kezdett dolgozni, gyermekfelügyelőként, nevelőtanárként, tanárként, majd gyógypedagógusként. Az FMÖ-ben végzett munka mellett 2013-2014-ben Székesfehérváron, a Türr István Képző és Kutató Intézet keretei között szerepet vállalt közfoglalkoztatottak tanításában is, mint oktató.

2015-ben vállalva az eljárást lakhelyéről, munkahelyet váltott és a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában kezdett dolgozni, hasznosítva gyógypedagógus és tanító végzettségét egyaránt.  Közben SNI pedagógiai pedagógus szak szakirányú, szakmódszertani oklevelet kapott, majd szakvizsgázott pedagógus – közoktatás vezető végzettséget szerzett.

Két különleges idegen-nyelv ismerettel büszkélkedhet. Az egyik általános alapfokú cigány (lovári) komplex C nyelvvizsga (2006.), a másik eszperantó szóbeli és írásbeli államilag elismert nyelvvizsga (2014.).

Folyamatosan és rendszeresen vett részt különböző szaktantárgyi, módszertani, informatikai, infokommunikációs, pedagógiai, pszichológiai továbbképzéseken. Ezek nagymértékben hozzájárultak pályája során megtartani szakmai frissességét, folyamatos megújulást biztosítva számára. Az ott tanultakat igyekezett beépíteni a mindennapi pedagógiai tevékenységeibe. Elvégezte a „DiabMentor” továbbképzést a cukorbeteg gyerekek támogatásáért. Ő volt a kijelölt felelős az iskolában az ilyen jellegű problémák esetén. Számos pályázat megvalósításához is csatlakozott. Mostanáig az IPR munkaközösség vezetője volt. Egy évig a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusként, komoly szerepet vállalt a tanulók körében az önkormányzatiság fejlesztésében. 2019-től iskolánkból való távozásáig (2023-ig) a Közalkalmazotti Tanács elnökeként tevékenykedett. Ezt a tisztséget is szívvel-lélekkel látta el, mindig képviselve kollégái érdekeit, kiállt mellettük, természetesen szem előtt tartva a vezetőséggel való konszenzusra törekvés elvét.

Gyógypedagógusként ő fogta össze az iskolában SNI és BTMN ellátás szervezését, koordinálását, a tanulókkal kapcsolatos információk áramlását, a fejlesztő foglalkozások irányítását, a szakértői bizottságokkal, tankerületi gyógypedagógussal való kapcsolattartást. Szakmai felkészültsége, széleskörű rálátása alapján mindig támasz volt a kollégák számára, ha SNI vagy BTMN tanulók tanításában segítségre szorultak. Szoros kapcsolatot tartott a tanítókkal, szaktanárokkal, hogy az általa támogatott tanulók számára melyik témakörben, miben tud segítséget nyújtani. Nagyon odafigyelt a diákok integrációs problémáira, a habilitációs és rehabilitációs ellátásukra. Munkásságát a következetesség, a tenni akarás, a pedagógiai érzékenység és a pedagógus pálya iránti elhivatottság jellemzi. Tanítói és gyógypedagógusi tevékenységét magas színvonalon, eredményesen végezte. Megbízható munkatársként mindig érdeklődő, nagyon figyelmes és segítőkész volt. Egyéniségének fő jellemzője a kiegyensúlyozottság, a gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal szembeni emberséges viselkedés. Nagyon jól lehet vele együttműködni és kreativitásával, sajátos ötleteivel segíti kollégáit, azt a közösséget, melyben tevékenykedik.

Pusztaszabolcs, 2023. 08. 22.