Aktuális

Tájékoztató a leendő első osztályos tanulók beíratásáról

Azokat a gyermekeket, akik az intézmény kötelező felvételi körzetében 2024 szeptemberében tanköteles korba lépnek, be kell íratni az általános iskola 2024/2025. tanév 1. évfolyamára. 

2024. március 27-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete
(BÁI:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap ), lehetőséget nyújtva a szülőknek/törvényes képviselőknek arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába. Segítség a használathoz: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

                  A személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18-19. (csütörtök és péntek).

Ügyfélfogadási idő: csütörtökön 8.00-tól 17.00 óráig, pénteken 8.00-tól 16.00 óráig.

Fontos alapelv, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A gyermeküket nem körzetes iskolába (Pusztaszabolcsra) beírató szülőknek is jelezniük kell– személyesen vagy telefonon-, hogy melyik iskolába iratták be a gyermeküket!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • szülő/törvényes képviselő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, lakcímkártyát,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  • TAJ-kártyát,
  • oktatási azonosító számot,
  • szakértői véleményt (amennyiben történt vizsgálat),
  • (esetleges) hátrányos helyzetről/gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozatot,
  • lakcímkártyát
    (a Rendelet (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként megadott lakcím a nyilvántartásban az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.)

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező.

Kérjük Önöket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében előre egyeztessenek időpontot iskolánk központi telefonszámán (25 / 273-017).

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Egyúttal szeretettel várjuk március 27-én 16:00 órakor Iskolanyitogató rendezvényünkre.

Gódi Katalin
intézményvezető