Aktuális

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében
foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy
tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes,
fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott
figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi
intézkedésekről
a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul
tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról,
hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”