Járvánnyal kapcsolatos közlemények,  Sajtóközlemények

Tájékoztatás egyéni munkarendre vonatkozó információkkal kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint:

99/J. §  E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított
a) 45. § (5) bekezdésének hatálybalépését megelőző napon magántanulói jogviszonyban álló tanuló magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által kijelölt hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül felülvizsgálja,

Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolaigazgatók által 2019. augusztus 31-éig kiadott  magántanulói határozatok felülvizsgálatának keretében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem hosszabbíthatja meg hivatalból az iskolaigazgatók által kiadott magántanulói engedélyek hatályát. Amennyiben a szülő a magántanulói engedélyt a jelen tanév végéig kérte, annak hatálya a Hivatal általi felülvizsgálatot követően egyébként is lejárna a tanév végén. Így a következő 2020/2021. tanév vonatkozásában a szülőnek, nagykorú tanuló esetén a tanulónak mindenképpen kérelmeznie kell az egyéni munkarend engedélyezését a Hivataltól, amennyiben szeretnék, hogy gyermekük a továbbiakban is mentesüljön a mindennapos iskolába járási kötelezettség alól.

Tekintettel a koronavírus járvány miatti kormányzati intézkedésekre, valamint arra, hogy a tanulók érdekeit sem szolgálja az, ha tanév közben történik a hivatalbóli felülvizsgálat alapján a státuszuk módosítása, a felülvizsgálat kizárólag a következő tanév(ek)re is vonatkozó magántanulói engedélyeket fogja érdemben érinteni. A 2019/2020. tanév végéig lejáró hatályú igazgatói magántanulói engedélyek vonatkozásában külön döntés a Hivatal részéről nem fog születni.

Az érintett tanulók és szüleik, amennyiben a következő tanévben is szeretnék a mindennapos iskolába járás alóli felmentést, úgy az alábbi linken található tájékoztató szerint kérelmet kell benyújtsanak a Hivatalhoz.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Tisztelettel:

Brassói Sándor s.k.
köznevelési elnökhelyettes
Oktatási Hivatal