Iskolánk története

Tájékoztató adatok az iskolánkról

Az intézmény neve: Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola
Cím: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
Telefon: 25-273-017
25-507-058
E-mail: jaaiskola@gmail.com
OM azonosító kódja: 201180
Az intézmény megyéje: Fejér
Igazgató: Gódi Katalin
Általános igazgatóhelyettes: Tüke László
Nevelési igazgatóhelyettes:Törökné Király Kornélia
Szülői Szervezet Választmányának elnöke: Maárné Klement Krisztina
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Varga Gergely

Az intézmény az „Örökös Ökoiskola”, továbbá a „Kompetencia alapú oktatás-nevelés minősített referenciaintézménye” cím viselésére jogosult.

Az intézmény a Comenius 2000 minőségfejlesztési programot kiépítette.

Törekszünk arra,
hogy gyermeke megfelelő körülmények között nevelkedjen
a József Attila Általános Iskolában.

Iskolatörténeti áttekintés

                Az 1920-as évek előtt a pusztákon (Szabolcs, Cikola) 1-1 tanteremben, osztályösszevonásban folyt az iskolai oktatás. A községen belül a „hordó-iskola” töltötte be ezt a funkciót. 1927 tavaszán döntés született egy elemi iskola felépítéséről, amire csak később került sor. 1930-ban egy barakk épületet tanteremmé alakíttatott át a helyi elöljáróság. Ezt követően 1936-ban határozat írta elő egy új iskola felépítését, melyre 1937-ben 7440 pengővel pénzalapot létesített a Képviselő-testület.

1944 októberétől 1945. április 8-ig a háború ideje alatt szünetelt az oktatás. Az 1948 júliusában kezdődő államosítást követő időszakban, megindult a szakos tanítás. Kettő tanteremmel új iskolaépületet adtak át, úttörőszervezetet alakítottak, analfabéta tanfolyamot vezettek a falu pedagógusai. A bővülő gyermeklétszám miatt oktatás céljából igénybe vették a községi kocsmák termeit, majd 1955 novemberében átadták az emeletes iskolát.

Az alap megsüllyedése miatt 1958. januárig szünetelt a tanítás. 1962-ben a pusztai kastélyépületben napközi kapott elhelyezést. A 60-70-es évek között indították a mezőgazdasági technikum levelező-tagozatát. Ebben az időben épült az általános iskola földszintes épülete, majd a középiskola. Ez utóbbi 1969-ben külön igazgatás alá került.

1970-ben a villanyvilágítás részleges korszerűsítését követően 1983-ban teljes lámpacserére került sor. Megtörtént a következő évben a gigantikus szenes kályhák cseréje olajkályhákra, olajtároló kiépítésével. Az általános iskola 1981. november 5-én vette fel József Attila nevét.

A nyolcvanas évek közepén felépült a tornacsarnok és elkészült a szennyvízderítő berendezés. A kilencvenes évek elején elkészült 8 teremmel az új iskolaszárny és a bitumenes sportpálya.
1992-ben a központi iskolában kiépítették a gázfűtési rendszert.
2000-2001-ben tetőfelújítási munkát végeztek a központi iskolában és a MÁV iskolában.
2003 augusztusában az intézmény rácsatlakozott a községi csatornarendszerre.
2001-2003 között iskolánk kiépítette a Comenius 2000 minőségfejlesztési programot.
2004-ben megtörtént a régi épület ablakainak és a hátsó bejárati ajtónak a cseréje, a tanteremtől független könyvtárszoba kialakítása, bebútorozása, valamint a 16 férőhelyes nyelvi labor átadása. Megépült a bitumenes sportpálya magas kerítése.

2005 telén kicseréltük az iskolai padok háromnegyed részét. 2005 januárjában elkezdődött a főbejárati ajtók cseréje és kiépítettük az internetet. A 2005/2006. tanévben a téli szünet ideje alatt megtörtént az iskola tantermeiben, a folyosókon, a mellékhelyiségekben és a tornateremben a világítás korszerűsítése.
2006-ban az iskolaudvar egy része aszfalt burkolatot kapott. Ebben az évben ünnepeltük a névfelvétel 25 éves évfordulóját, melynek alkalmából az iskola aulájában József Attila emléktáblát avattunk.

2007-ben javítási munkákat kellett elvégezni az épületrendszer falán.
2008 tavaszán az iskolaudvar zártságát oldottuk meg. Szülői összefogással és segítséggel pihenőparkot hoztunk létre a már meglévő játszótér társaként. Fásításra is sor került. Járda is készült az SZMK jóvoltából a logopédia teremhez. A számítástechnika szaktanterem régóta létezik, felszereltségének korszerűsítése folyamatos.
2008-tól 2012-ig elnyertük az Ökoiskola címet.
A 2008/2009. tanévtől iskolánk a városi óvodákkal közös igazgatású intézményként működött, József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda néven. Két intézményegység jött létre, így a munka a következő négy évben az óvodaegységben és az iskolaegységben folytatódott.
2009 nyarán látványos felújítási munkák kezdődtek, melyektől folyamatosan szépül, megújul iskolaépületünk, többek között a tantermek padozatának, folyosók burkolatának felújítása, folyosói vizesblokkok átszerelése is megtörtént.
2010 szeptemberében került sor a tornaterem nyugati ablakainak cseréjére. A 2009/2010. tanévben bevezettük a kompetencia-alapú oktatást a TÁMOP-3.1.4. pályázattal. Ezen pályázat – öt éven keresztül történő – kötelező fenntartásának teljesítése a Pedagógiai Programunkban rögzítetteknek megfelelően 2014/15. tanévben lezárult. A program bizonyos részeit a továbbiakban is működtetjük: Három hetet meghaladó projekt, Témahét, Témanap.

2010 decemberében a TIOP-1.1.1-07 pályázatmegvalósulásával lehetőség nyílt az informatika szaktanterem számítógép- parkjának korszerűsítésére, másik 10 (3 alsós+7 felsős) tanterembe pedig interaktív táblák kerültek, a hozzá tartozó laptopokkal és egyéb szerelvényekkel. A csomaghoz tartozó szerver szoftver és alkalmazás szerver, valamint a WIFI is megérkezett. A TIOP-1.1.1-09 pályázat tartozékai – 25 tanulói notebook – tároló-kocsival és 1 nevelői laptop – szinte egyidejűleg érkeztek meg a digitális táblákkal, melyek a földrajz szaktanterembe kerültek.

2011-ben a felújítások része volt újabb két tanterem padozatának teljes megújítása, valamint a tornaterem keleti ablakainak és oldalajtajának cseréje.
2011 nyarán a Szülői Szervezet segítségével több felvevőegységből álló kamerarendszer került az iskola főépületére és az udvarra.
A felsős tantermeket szaktárgyi sajátosság szerint alakítottuk ki, az alsóban az „egy tanterem-egy osztály” osztálytermi rendszert követjük. Sajnos az iskola épületében nincs egy osztálynál több befogadására alkalmas aula. A tornaterem ad helyet nagyobb létszámú iskolai rendezvényeknek. Elmondhatjuk, hogy minden tanteremben a lapozható táblák mellett van kerámiatábla is.
2011-ben a kompetencia alapú oktatás-nevelés referenciaintézménye cím elnyerésére pályáztunk, 2012-ben előminősített referenciaintézménnyé váltunk.

2012-ben megújítottuk az Ökoiskola címet.
2012 nyarán felújításra került két tanterem padozata, a nyelvi labor átkerült a németterembe, a technikateremre új ajtó került, megvalósult az iskolaépület bejáratának az akadálymentesítése és egy mozgássérült mosdó kialakítása a megfelelő ajtóval. A technikaterem bútorzata is megújult, eltűntek a régi, otromba munkapadok. A németterem kettős funkciót lát el: a nyelvi labor mellett egy második informatikaterem is létrejött itt.
A tanévnyitó ünnepély keretében új József Attila szobor avatására került sor a Szülői Szervezet jóvoltából. A fából készült szobor a régi talapzatra került, melyet erre az alkalomra felújítottunk.
2012 szeptemberétől az önkormányzat megszüntette a közös igazgatást, különváltunk az óvodától. A 2012/2013. tanévtől újra a régi néven, József Attila Általános Iskolaként működtünk tovább. Ekkortól már csak egy helyszínen, a főépületben zajlik a tanítás, így tantermeink száma kettővel csökkent.
2013. január elsejével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felügyeli az iskolánkban folyó munkát.
Iskolánk 2014. május 7-től a „Minősített Referenciaintézmény” címet viselheti. 26 kisebb-nagyobb helyiséget használnak tanulóink, melyekbe beletartoznak a tantermek, szaktantermek, logopédiai és a fejlesztő pedagógiai foglalkoztató, két számítógépterem és a tornaterem. Az elmúlt tanévhez képest a tanulócsoportok száma csökkent.

2015 nyarán a működtető önkormányzat finanszírozta a régi épület teljes vezetékcseréjét, a tanári szoba PVC padlójának cseréjét, meszeléseket, egy tanterem (Történelem) parkettájának felújítását és az iskola előtti kerékpártároló térkövezését, majd 2016 tavaszán a kerékpárok tárolására alkalmas 88 férőhelyes vas-vázrendszert is elhelyeztek a 76 régi mellett.
2015-ben pályáztunk és elnyertük az Örökös Ökoiskola címet, amit 2016-tól viselhetünk.
2016 nyarán az önkormányzat jóvoltából felújítási és karbantartási munkák zajlottak. Megtörtént a régi kazánok cseréje, melynek során 2-2- kondenzációs kazán beépítésére került sor, megvalósult a szennyvízelvezetés átalakítása, újabb két tanterem (Földrajz, Magyar 1.) parkettájának csiszolása, lakkozása és a falak meszelése is megtörtént. A legtöbb alsós tanterem tisztasági vagy teljes meszelése is megvalósult, a meszeléséhez szükséges festékanyag önkormányzat általi biztosításával és a szülők társadalmi munkájával.
2017 őszén a tornateremhez tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, mosdók, WC-k, szertár) teljes körű felújítása megtörtént, továbbá ezen helyiségek ajtócseréjére is sor került.
2018-ban a helyi önkormányzat által nyert energetikai pályázat jóvoltából az iskolaépület és tornaterem teljes szigetelésére, az összes nyílászáró cseréjére és napelemek üzembe helyezésére került sor. A munkálatok befejezése után az ünnepélyes átadás 2019. augusztus 29-én történt.
2019 januárjában egy budapesti irodaház kiürítése kapcsán nagy mennyiségű irodabútorhoz és egyéb irodai berendezésekhez jutott iskolánk, melyek a nagyon régiek és elavultak helyére kerültek.

2020 őszén elkezdődött a 2017-ben elnyert 680 milliós pályázat megvalósítása. Ennek során a „Lapos épület” átépítésére és a két technikatermet tartalmazó különálló épület lebontására került sor. Ezzel az átépítéssel 6 korszerű tanteremmel, 1 könyvtárteremmel és egy tetőablakos aulával gazdagodik iskolánk.

A tartalmi munkában jelentős változások történtek:

 • Iskolaotthonos osztály(ok) indítása az 1-4. évfolyamon
 • a 2-3. évfolyamos iskolaotthonos osztályokban a szabadon tervezhető órák keretén belül idegen nyelvi foglalkozások
 • emelt-alap óraszámú oktatás idegen nyelvből5. évfolyamtól 8. évfolyamig
 • csoportbontások: angol-német (4-8.évf.), informatika (4-8.évf.), technika (5-8.évf.), magyar (7-8.évf.), matematika (7-8.évf.) tantárgyakból
 • napközi, tanulószoba működtetése
 • logopédiai foglalkozások– a Szakszolgálat ellátásában
 • pszichológusi ellátás a Családsegítő közreműködésével 
 • SNI tanulók oktatása-nevelése integráltan és külön egyéni fejlesztéssel
 • úszásoktatás
 • művészetek tantárgycsoport, tánc és dráma
 • óvoda-iskola átmenetet segítő tevékenységek – óvónők és leendő óvodások látogatása az 1. osztályokban, „Óvodából az Iskolába” ballagás a tanévnyitó ünnepélyre
 • Egészségnap/Életmód-program/ Érzékenyítő nap
 • Mobilitási hét és Klaszter- program
 • ÖKO-programok
 • témahét, témanap, pályaorientációs nap
 • DÖK által szervezett programok, akciók
 • Hallowe’en Party, farsang
 • kompetencia alapú oktatás-nevelés
 • kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. osztályokban
 • NETFIT mérés 5-8. évfolyamon

Jelentős változások történtek a korszerű oktatási eszközök vonatkozásában (pl: írásvetítő, televízió, CD-s magnó, PC, tanári laptop, tanulói laptop, projektor, szerver, szkenner, fénymásoló, interaktív tábla, WiFi). 2003-ban került kialakításra a stúdió, melynek hangtechnikai berendezéseit a DÖK vásárolta, 2013-ban az alapítvány egy pályázat segítségével korszerűbb eszközökre cserélte, melyek kiválóan biztosítják a megfelelő hangzást az iskolai ünnepélyek és más rendezvények alkalmával.

 • Március 15-i emlékműsor, tanévzáró ünnepély

Továbbtanulásról

Tanítványaink döntő többsége jól megállja a helyét a középiskolában, jelentős arányban tanulnak tovább felsőszinten. A továbbtanulás százalékos megoszlása iskolatípusok szerint az elmúlt tanévben:

A búcsúzó 8. osztályok hagyományos rendezvénye az utolsó tanítási napon a bolondballagás, amit az ünnepélyes keretek között megrendezett ballagási ceremónia követ.

Iskolánkra vonatkozó néhány összehasonlító statisztikai adat:

1985/
1986.
2005/
2006.
2010/
2011.
2015/
2016.
2016/
2017.
2017/
2018.
2018/
2019.
2019/
2020.
2020/
2021.
2021/
2022.
A tanulók létszáma794579484417416399381380358369
Az osztályok száma24242120212019191818
Az átlagos osztálylétszám33242321202020202021
Az alkalmazotti kör létszáma49524439404043434645
A nevelőtestület létszáma42423436373737373837
A működtetésért felelős csoport létszáma6+36+36+36+36+35+35+3
A tantermek száma222927252525252516+323
Tornaterem1111111111
Számítógépek száma235652676755556553
Nevelői laptop3131353572727263
Tanulói laptop25252525252525
Interaktív tábla1011111112121211

Iskolán kívüli nevelő – oktató tevékenység

Felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet végzünk. Ezek kereteit a korrepetálások, felvételi előkészítők, differenciált és egyéni foglalkozások, valamint szakkörök adják, melyek a mindenkori tanulói igényekhez igazodnak.
Bizonyos foglalkozásokat az iskola szervez és a tanulók ingyenes szolgáltatásként vehetnek igénybe, vannak olyan foglalkozások, melyek önköltségesen működnek.
2011 júniusában az Alapító okiratunkba bekerült az SNI tanulók ellátása integráltan. Ezt az ellátandó feladatot iskolánk pedagógusai segítségével oldjuk meg. 2015 januárjától tanító-gyógypedagógus alkalmazásával megvalósult az SNI tanulók szakszerű egyéni fejlesztése, külön fejlesztő foglalkozások keretében. Egyéb szolgáltatásaink: futball-, kosárlabda-, kézilabda-, atlétikaedzés, énekkar, játékos nyelvi szakkörök /angol-német/, furulyaoktatás, játszóházi programok, hagyományőrzési foglalkozások, természetfilm vetítések, továbbá hangszeroktatás, drámapedagógia a Violin Alapfokú Művészeti Intézmény keretén belül, több, mint 15 éve.

2013 szeptemberétől a gyógytestnevelés elláttatása a tankerület hatásköre, sajnos ez a feladat nem megoldott.
2011 januárjától ingyenes úszásoktatásra nyílt lehetőség heti 5 órában, Iváncsán, az uszodában. Az iskolában szervezett úszásoktatás 2011 szeptemberétől sajnos ideiglenesen szünetelt, majd 2012 májusában újra beindult. A 2012/2013. tanévtől heti 6 órában mehetnek úszni iskolánk diákjai. A 2015/16. tanévben már heti 7 órában valósul meg az úszásoktatás, melybe sikerült bevonni minden alsós osztályt és az 5. évfolyamot. A 2016/17. tanévben csupán a 3-4. évfolyam jár úszni a testnevelés órák keretében 4 órában. Örökös Ökoiskolaként fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, melynek szerves része az egészséges táplálkozási szokások kialakítása és az ÖKO-tudatosság fejlesztése.

A 2010/2011. tanévben iskolánk bekapcsolódott két ilyen jellegű országos programba,  melyekbe azóta is folyamatosan részt veszünk. A gyümölcs-program kapcsán minden alsós tanuló naponta kap egy-egy almát, körtét, esetleg dobozos rostos levet, természetesen térítésmentesen. Az iskolatej programmal pedig, aki igényelte, itt az iskolában ingyen hozzájuthat napi 2,5dl tejhez, kakaóhoz.
A 2013/2014. tanévtől kötelezően választható Erkölcstan és Hit- és erkölcstan oktatás a törvényi előírásoknak megfelelően valósul meg. Ennek értelmében a 2016/17. tanévben már minden évfolyam számára órarend szerint zajlanak ezek az órák.

Gyermekvédelem

Napjaink rendkívül aktuális feladatai közé tartozik. A védelem és a megelőzés érdekében tett intézkedésekkel a segítségadással és az időben való beavatkozással próbáljuk megóvni tanulóinkat.  Integráltan oktatunk-nevelünk sajátos nevelési igényű tanulókat, magatartási és tanulási zavarral küzdőket illetve valamely tantárgy értékelése és minősítése alól felmentetteket. A megváltozott értelmezések miatt az eddigi viszonylag nagy létszámú hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma nagymértékben lecsökkent. Az iskola az iskolaorvosi rendeléssel, étkeztetéssel, a tanulók szabadidejének szervezésével, a tanórák előtti és közötti felügyelettel általános gyermekvédelmi feladatokat lát el. A gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógussal együtt az osztályfőnökök felderítik és nyilvántartják a veszélyeztetett gyerekeket. Feladataiknak megvalósítása érdekében kapcsolatot tartanak a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel, az általuk foglalkoztatott pszichológussal és egyéb intézményekkel. A Szakszolgálat szakemberei látják el a logopédiai foglalkozásokat, hetente 1-szer 2 órában. Az iskola Alapdokumentuma alapján külön hangsúlyt fordítunk az SNI tanulók integrált ellátására, továbbá megfelelő szakember ellátottságunk értelmében egyéni fejlesztésükkel.

Tanulmányi versenyek

 • Kazinczy Szépkiejtési verseny; novella- esszéíró pályázat; bibliatörténeti verseny
 • Simonyi Zsigmond -, Szemere Gyula helyesírási verseny
 • Bálint Ágnes olvasási verseny, mesemondó-, szépíróversenyek, Betűzgető
 • angol-német idegen nyelvi versenyek
 • történelemversenyek
 • Zrínyi Ilona matematikaverseny és egyéb matematikaversenyek
 • természettudományos tesztverseny, területi környezetismereti vetélkedő
 • Kisvakond, Bendegúz, Mozaik, Sulihód, Szivárvány, Alma Mater, Kenguru, TIT, TITOK Bt levelezős versenyek több tantárgyból
 • megyei- területi- iskolai sportversenyek, kupák, diákolimpiák
 • ÖKO csapatverseny alsó és felső tagozaton
 • Országismereti vetélkedő
 • iskolai és tankerületi népdaléneklési verseny (saját rendezés)
 • rajzpályázatok

A szülőkkel való kapcsolattartás formái

Szülői értekezletek: Szeptemberben és februárban.

Szülői Szervezet Választmányi ülése: általában évente három alkalommal.

Fogadóórák: Novemberben és áprilisban.

Családlátogatások: Általában első évfolyamon, más évfolyamokon alkalomszerűen.

Nyílt napok: Iskolánkban március hónapban nyílt napokat rendezünk 1-8. évfolyamon.

Táborozások, kirándulások

Sítábor, erdei iskola és nyári táborokat szerveztünk és szervezünk az igényeknek megfelelően. 2013-tól több osztály is bekapcsolódott az Erzsébet program által meghirdetett kirándulások és táborok szervezésébe. 2016-tól a 6. évfolyam osztályai rendszeresen bekapcsolódnak a Határtalanul pályázatba. Tanulóink számára nagy élményt jelentenek minden évben a tanulmányi- és az osztálykirándulások, valamint az ÖKO munkaközösség által szervezett kirándulások.

A nemzetközi kapcsolatok építésében sikerrel vettünk és veszünk részt. Éveken keresztül nyáron 15-15 gyermek jutott el viszonylag olcsón Németországba – a testvértelepülésre Staufenbergbe – 10 napos üdülésre.

Pályázatok

Az eltelt időszakban sok pályázatot készítettünk több- kevesebb sikerrel. Voltak közöttük az eszközellátottságot növelő, korszerűsítő pályázatok; sportfelszerelések, sporteszközök vásárlását biztosító pályázatok; hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását segítő pályázatok; kirándulások költségét csökkentő pályázatok; TÁMOP-3.1.4 Kompetencia-alapú oktatás innovatív intézményekben pályázat, s ennek folytatásaként pályáztunk a referenciaintézmény címre (TÁMOP 3.1.7-11/2). Informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat (TIOP-1.1.1-07); Tanulói laptop program pályázat (TIOP-1.1.1-09); Wesselényi fittségi-pályázat és nem utolsó sorban az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-ben MACIKA – Útravaló továbbá Arany János Tehetséggondozó Program; BTM– és IPR-pályázatok; Határtalanul pályázat; Referenciaintézménnyé válás pályázat; SNI-tanulók ellátására kiírt konzorciumi pályázat; „Innovatív iskolák fejlesztése pályázat” (TÁMOP 3.1.4-12/2), TIE pályázat, Klaszter-program, „Mozdulj a klímáért!” pályázat. 2013-tól folyamatosan indultak a fenti pályázatok, jelenleg a fenntartás évei zajlanak.

Intézményi önértékelési rendszer működtetése

A jogszabályoknak megfelelően elkészített dokumentumok alapján:

 • Pedagógus önértékelése
 • Vezető önértékelése, értékelése
 • Intézmény önértékelése, értékelése

Ezekhez kapcsolódnak a dokumentumok által előírt partneri kérdőívek.

Józsefes Gyermekekért Alapítvány

1998-ban megalapítottuk a Józsefes Gyermekekért Alapítványt, mely fontos feladatául tűzte ki az iskola tanulóinak széleskörű segítését.

Alapítvány adószáma: 18488041-1-07.

2003 óta minden évben 1 alsó és 1 felsős nevelő, továbbá 1 tanuló és 1 szülő veheti át a” Józsefes Gyermekekért Díjat”, melyet a szülők szavazata alapján a Józsefes Gyermekekért Alapítvány ítél oda.

2006/2007-es tanévtől az alapítvány jóvoltából „Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj, Józsefes Művészpalánta Díj” kerül kiosztásra a tanév végén.

2007/2008-as tanévtől a „100 ötös” és a „Legjobb tanulmányi átlagú osztály” továbbá a „Bukásmentes osztály” díjak is átadásra kerülnek az év zárásakor. 2011-től a „Természetbarát osztály” cím elnyerésével járó anyagi támogatást is az alapítvány biztosítja. A 2015/16. tanévtől „150 ötös”-re módosult a korábbi díj és ekkor került átadásra első alkalommal az „Örökös 150 ötös” díj is. Megnyitottuk a Díjazottak Emlékkönyvét is, melybe az elnyert elismerések mellé a tanulók, pedagógusok, szülők nevét is megörökítjük.

2006-ban és 2007-ben két kiadvány is megjelent iskolánkkal kapcsolatban az alapítvány támogatásával. A pusztaszabolcsi Községtörténeti füzetek 11. számaként jelent meg a helyi általános iskola története, „Jó szóval oktasd, játszani is engedd…” címmel.

A 12. számú Községtörténeti füzetek „Ezerszer újra kezdeném alázatosan, boldogan” címmel a pusztaszabolcsi iskola egykor volt tanítói, tanárai, igazgatói közül mutat be olyanokat, akik a sikeres, alkotó tevékenységük mellett emlékezetessé tették munkálkodásukat.

2010 őszén Pusztaszabolcsi értéktár címmel, az önkormányzat jóvoltából megjelent kiadvány számos fejezetében kitér iskolánkra: bemutatja régi és új történéseinket, tárgyi emlékeinket, említi hagyományainkat, utal az itt folyó tevékenységeinkre, kezdeményezéseinkre.

2013 nyarán készült el a „Egyszer volt…” című kiadvány, mely több fejezetében is megörökíti az iskolánkban lezajlott eseményeket, bemutatja pedagógusaink kulturális tevékenységeit, az általuk végzett sokféle, tanításon kívüli munkát.

2014. július 27-én a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány gondozásában elkészült Kapcsos Könyv több értéklapja is őrzi iskolánk értékeit.

Ugyanezen a napon, a 2007. szeptember 1-jétől tanítási célokra nem használt MÁV-Iskola épületben megnyílt a Hagyományok Háza – Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény. A felavatott Hagyományok Házában egy állandó iskolatörténeti kiállítást rendezhettünk be, ahol a régmúlt iskolai emlékei, féltve őrzött kincsei kaptak helyet. Iskolánk pedagógusai a tanulókkal szívesen látogatnak el ide, akár tanítási órákon, akár tanórán kívüli időben.

2014. október 21-én „Pedagógus Elődeink Emlékére” kopjafa avatásra került sor a városi temetőben. A fából faragott oszlop emléket állít azoknak a pedagógusoknak és az oktatást-nevelést segítő munkatársaknak, akik Pusztaszabolcs egykori bölcsődéjében, az óvodáiban, általános- és középiskolájában dolgoztak, akik hosszabb-rövidebb ideje már csak az emlékeinkben élnek, s akár itt Pusztaszabolcson, akár más településen található sírkertben helyezték Őket örök nyugalomra.

Ebben az évben jelent meg a Pusztaszabolcsi Kincseink pusztaszabolcs anno 16. számú kiadványa, melyben sokféle információ megtalálható iskolánkkal kapcsolatosan.

2015-ben került bemutatásra ugyanezen sorozat 19. száma, az iskolai vándortáborok krónikája.

A 2017-ben megjelenő 25. kiadvány a diákok értékőr  tevékenységeit mutatja be.

Öreg Diákok Baráti Egyesülete

2001. november 13-án megalakult az Öreg Diákok Baráti Egyesülete. Célja iskolánk anyagi, erkölcsi, tárgyi támogatása. Sajnos az utóbbi években megszűnt a működésük.

2003-ban az Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Programjának keretében a régi épület egyik tantermét az iskola egykori néptanító-igazgatójáról nevezte el az intézmény. 2003. május 30-tól Csefkó György nevét viseli a korábbi Magyar I. tanterem, akkor könyvtárterem (jelenleg számítógépterem). Csefkó György 1919-től 1956-ig Szabolcspusztán tanított, majd 1956-tól nyugdíjazásáig, 1959-ig az iskola igazgatója volt. Az emléktábla avatására lánya és e veje jelenlétében került sor a pedagógusnapi ünnepségen.

Ezt az „Iskolai Emlékezet” hagyományt folytatva, iskolánk felújított „Lapos épületét” 2021 novemberétől, az iskolai névfelvétel 40. évfordulója alkalmából Kovacsik István földrajz-rajz szakos tanár – címzetes igazgatóról nevezzük el, tisztelegve emléke előtt.

Kovacsik István 1967 augusztusától nyugdíjazásáig, a pusztaszabolcsi általános iskolában dolgozott. 1969-ben nevezték ki az általános iskola igazgatójának, amely beosztást 2000. július 31-ig látta el. 

31 évig tartó igazgató beosztásától ekkor ugyan megvált, de ezután még néhány évig, 2006 júniusáig iskolánk nevelőtestületének aktív dolgozója volt.

Szellemi örökségét őrizzük, ezt fejezzük ki a felújított épületrész aulájában avatásra kerülő emléktáblával!

Kovacsik István Kárpátalja című festménye
Házi Árpádné rajzai az iskoláról