Sajtóközlemények

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

2019.10.15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program EFOP-3.3.5-17 kódszámú, „Korszerű  pedagógiai  módszerek  alkalmazását  segítő  iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása” című felhívásra benyújtott pályázatával 171.150.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ 23 intézmény együttműködése révén valósította meg a projektet a 2018-as és 2019-es évben. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához. A projekt keretében 3 423 fő táboroztatása történt, 132 db kísérleti napközis program és 22 db kísérleti bentlakásos program keretében. A projekt önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók bevonásával valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.03.01.-2019.08.31.

További információ kérhető:

Horváthné Paulik Réka
reka.paulik.horvathne@kk.gov.hu