Archív

Felhívás a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola névfelvételének 40. évfordulójára

1981. nov. 5. (névfelvétel) – 2021. nov. 5. (40. jubileum)

Ebben az évben emlékezünk a József Attila név felvételének 40. évfordulójára.

Tervezett időpontja: 2021. november 15-16.

Ebből az alkalomból iskolánk, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, Pusztaszabolcs Város  Önkormányzata, a „Józsefes Gyermekekért” Alapítvány és a „Hagyományőrző- és Hagyományteremtő Alapítvány együttműködésével ünnepi programsorozatot szervez, hogy méltó módon emlékezzünk a 40 évvel ezelőtt történtekre és továbbadjuk az iskola múltjának örökségét valamint József Attila szellemiségét.

Jubileum megünneplésének kettős célja van:

 • emlékezés a helyi általános iskola történetére, múltjára:

ennek megismertetése a ma diákjaival,

ennek felelevenítése az elmúlt időszak részeseinek bevonásával, mozgósításával (nyugdíjasaink, jelenleg már nem itt dolgozó, de egykor volt munkatársaink, jelenlegi dolgozóink, volt tanítványaink)

 • emlékezés a névadóra, József Attilára

Ez két pilléren áll majd:

 1. Jelenlegi tanulóink aktív bevonásaOsztályonkénti előzetetes feladatként hajtsátok végre!

Segédanyagot találtok: a 11. számú és további iskolai élettel, tevékenységekkel foglalkozó községtörténeti füzetekben, továbbá az iskola honlapján https://www.jaaiskola.hu , valamint a Facebookon a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola DÖK oldalon.

 • Az osztályok végezzenek előzetesen kutatómunkát, anyaggyűjtést az iskolatörténet megismeréséhez!

Határidő: 2021. október 31.

Ezekkel készülhettek fel a programsorozat 1. napján zajló osztályok közötti versenyre! Végezzetek kutatómunkát az alább felsorolt tematikák szerint!

Pl.: régi, iskolai tárgyi emlékek, képek gyűjtése, változások a tantárgyakban  (pl. aktuális idegen nyelv változása), oktatástechnikai eszközöktől az IKT-ig, sportélet alakulása, művészeti élet fejlődése, a mozgalmi élettől a diákönkormányzatig, szakkörök régen, iskolaépület kívülről és belülről nézve, berendezések, szemléltető eszközök fejlődése, táborok, kirándulások …, egyéb, a felsorolásban nem említett felfedezések.

Az osztályok gyűjtőmunkáját osztálytermükben közkinccsé tehetik!

A minőségi kivitelezésű munkák az emlékkiállításon is bemutatásra kerülnek! (pl.: plakát, fényképalbum, sajtómappa korabeli újságcikkekből, ppt, videó készítése)

 • Az osztályok készítsenek saját közösségük tagjai által viselt, egységes, 40 éves jubileumi kitűzőt!

Elkészítés határideje: 2021. október 31. (1-7. évf. osztályai)

Kivétel: 8. évf. osztályai, mert az általuk készített kitűzőket majd a leendő 1. osztályosok kapják meg a programsorozat idején.

Elkészítés határideje a 8. évfolyam számára: 2021. június 15.

 • Az osztályok készítsenek interjút, beszélgetést egy számukra kijelölt pedagógussal! Május hónapban megkapják az osztályok, hogy kivel kell beszélgetnie és azt írásos formában lejegyezni, leadni!

Figyelem! Az 1-2. évfolyamosoknak nem interjú formában kell elkészíteni a beadandó anyagot. Minden tanuló írjon vagy mondjon 1-1 mondatot arról, hogy mi tetszett számára a legjobban a hallottakból, vagy milyen gondolatok fogalmazódtak meg benne a beszélgetés során. Ezeket a mondatokat a tanító néni szíveskedjen összegyűjteni, és egy lapra, egy dokumentumba begépelni. Az elkészített „Szösszeneteket” írásos formában kell osztályonként leadni!

Az elkészített interjúkat, szösszeneteket összegyűjtjük és bekerülnek majd a „Jubileumi Lapozgató”-ba.

Leadási határidő: 2021. szeptember 30. (1-7. évf. osztályai)

Kivétel: 8. évf. osztályai, akiknek az elkészítés határideje: 2021. június 15.

 • Ha vannak az osztályotokban olyanok, akik szívesen készítenének videót, akkor ők hozzanak létre alkotócsoportot az osztályban, és készítsenek az iskolánkat bemutató videófilmet. Ezek közül a legjobbat, mint „Iskola-image” filmet kezeljük majd, amit az ünnepi műsorban levetítünk, továbbá feltöltjük az iskolai honlapra és a Facebook-DÖK csoportba is.

Leadási határidő: 2021. szeptember 30.

 • A József Attila kiállításhoz készítsetek egy kiválasztott József Attila vershez versillusztrációt, vagy akár József Attila portrét. Ezeket készíthetitek osztályonként, vagy osztályon belüli csoportokban, ill. egyénileg is.

Leadási határidő: 2021. október 15.

2. Felhívás nyugdíjas, illetve jelenlegi dolgozóink, volt kollégák, volt tanítványok számára!

A 40 éves jubileumi programsorozat alkalmából szólítjuk meg azokat a nyugdíjas dolgozóinkat, volt kollégáinkat, volt tanítványokat, szakmabelieket, vagy nem pedagógusként tevékenykedőket, akik a fenti célok megvalósítása és az ünnep rangjának emelése érdekében szívesen csatlakoznak hozzánk.

2.1 A 40 éve történt névfelvételre való emlékezést Pusztaszabolcson, várhatóan 2021. november 15-16-án rendezzük, melyre tisztelettel hívjuk és elvárjuk Önöket!

2.2 Ezúton kérjük a tisztelt megszólítottakat, hogy erre az alkalomra  írjanak és küldjenek hozzánk iskolánkkal kapcsolatos esszéket, írásokat, visszaemlékezéseket! A pályaművekkel kapcsolatos különös megkötéseket

nem teszünk, csupán annyi, hogy elektronikus úton szíveskedjenek eljuttatni hozzánk.

A pályázat témája:

„Mit adott nekem a József Attila Általános Iskola?”

„Mit vittem magammal?”

„Visszaemlékezéseim” – iskolai életre (tanulmányi munka, sportélet, mozgalmi tevékenységek az őrsi foglalkozásoktól a táborokig)

„Visszaemlékezéseim” – tanáraimra, vagy számomra kedves, példakép tanáromra

Nem versenyt hirdetünk!

A hozzánk beérkezett egyéni alkotások bekerülnek majd az iskola által összeállított, a névfelvétel évfordulójára elkészített „Jubileumi Lapozgató”-ba. Célunk az, hogy ezek az anyagok, elkészített pályaművek mindenki számára elérhetővé váljanak. Tervünk az, hogy néhány munkát a település havilapjában, a Szabolcs Híradóban is közzéteszünk majd.

2.3 Ha Önök régi fotók birtokában vannak, kérjük, hogy azokat elektronikus formában vagy papír alapon szíveskedjenek eljuttatni hozzánk.

A pályamunkák és a fényképek beérkezésének határideje: 2021. szeptember 30.

A pályamunkákat és a fényképeket a jaaiskola@gmail.com email címre kérjük küldeni!

A kiírással kapcsolatban információt nyújtunk: jaaiskola@gmail.com levelezési címen vagy a +3670/331-33-75 -ös telefonszámon.

Aktuális tájékoztatást, további információkat az iskola honlapján: https://www.jaaiskola.hu ,valamint a Facebookon a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola DÖK oldalon találhatnak.

Konkrétabban a programról:

Előzetesen elkészítve, több napig megtekinthető

 • Történeti kiállítások: tárgyi emlékek, régi fotók
  tablók: elszármazott, hírnevet öregbítő tanulók, pedagógus elődök (már nem élők és élők), ’81/82-ben ballagók- névadáskor 8. osztályosok, Józsefes Gyermekekért Díjazottak, Kimagasló versenyeredmények stb.
  makett: iskolaépületek- Hordóiskola, Főépület, MÁV-iskola, Templom melletti iskola, Kastély utcai kastély
 • József Attila kiállítás: versillusztráció, József Attila portré

1. tanításmentes nap:

Helyszín: Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola

8.00-9.30 Osztályok közötti verseny – Iskolatörténet és József Attila  (előzetes tematikus kutatómunkák hasznosítása)
Értékelés: 1-2. évfolyam; 3-4. évfolyam; 5-6. évfolyam; 7-8. évfolyam

9.30 A József Attila szobor/emléktábla koszorúzása az osztályok képviselői részvételével

10.00-12.00 Ünnepi műsor (meghívottak és jelenlegi diákok részvételével)

12.30 A felújított „Lapos” épület aulájában Kovacsik István emléktábla-avatás (meghívottak és diákok képviselői részvételével)

kb. 13.00 Kötetlen beszélgetés (fogadás)/ jelenlegi és volt dolgozók, volt diákok találkozása

2. tanításmentes nap:

Sportnap

9.00-10.00 „Kihívások- csúcstartók” – rekordok „órája”, ahol iskolacsúcs beállításokra tehetnek kísérletet az arra vállalkozók. Ezek a csúcsok a következőkben, pl. a Józsefes héten megdönthetők.

10.00-11.30 Csapatverseny/Sorverseny – Díjazás : 1-3. helyett csapat tagjai

A csapatok az alábbiak szerint állnak össze: 6 csapat versenyez majd egymással, ezért 6 tanuló jelentkezését várjuk évfolyamonként. Az osztályok választják ki közösségük képviselőit! Figyelem! 2 osztály esetén 3 diák/osztály, 3 osztály esetén 2 diák/osztály!

 • 1-1 csapat 8 tagból áll majd, minden évfolyamból 1 tanuló kerül az adott csapatba.
 • Véletlenszerűen sorsoljuk össze a csapatokat.
 • A nem versenyző diákok szurkolnak ill. kiegészítő alprogramokon vehetnek részt a tantermekben, jó idő esetén az udvaron is. (A rekordok órája itt is folytatódhat!)

12.00 Tanár-Diák mérkőzés (volt és jelenlegi tanárokból és diákokból)

Délutáni program(ok):

Helyszín: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

14.00 Tankerületi szintű József Attila Versmondó Verseny

A jubileumi rendezvény krónikája:

„Jubileumi Lapozgató” a gyűjtött és készített anyagokból, pályázatokból, interjúkból

„Jubileum 40” a névfelvétel 40. évfordulójára szervezett programsorozat összefoglalója (írott és képes beszámoló). Ennek kivonatát megjelentetjük a település újságjában, a Szabolcs Híradóban is.

Megjegyzés: A megvalósításnál alkalmazkodnunk kell az esetleges rendkívüli helyzethez, mely a papír alapú és elektronikus úton történt anyagok elkészítését nem befolyásolja, csupán a személyes érintkezést kívánó programokat!

Ünnepeljünk együtt! Ünnepeljenek velünk! Találkozzunk a névfelvétel 40 éves évfordulóján!

Pusztaszabolcs, 2021. május 13.

Á. Farkas Beáta
programsorozat főszervezője

Gódi Katalin
igazgató