Aktuális

ISKOLÁNK A 2021/22-ES TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN

Kedves Szülők, Nagyszülők és Iskola Iránt Érdeklődők!

Hagyomány, hogy a félévet egy összefoglaló jellegű beszámolóval zárjuk. Ezt a beszámolót a nevelőtestület is elfogadja, ill. továbbítjuk fenntartónk, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ felé is. A legközvetlenebb partnereink azonban Önök és az Önök gyermekei, ezért szeretnénk, ha az iskolában végzett munkával a nálunk tanuló gyermekek szülei, de mindenki más is, akinek fontos az intézményünk tisztában lennének! Fogadják szeretettel ezt a rövid áttekintést arról, hogy milyen örömökkel, sikerekkel, vagy éppen nehézségekkel szembesülünk, de bármit is teszünk, az Önök gyermekeiért és unokáiért tesszük!

374 aktív tanulónk van.

18 osztályunk van, 5 osztály iskolaotthonos rendszerű. 1-1 napközis csoport működik alsó illetve 1 tanulószobai felső évfolyamon.  4. évfolyamon 2 angol nyelvi csoportunk van, a felsőbb évfolyamokon 4-4 nyelvi csoport (alap/emelt óraszámban a két idegen nyelvből sávosan), 6. évfolyamon a kis létszám miatt önmagában bontott, 3+2 órás német csoport; valamint informatika/technika vagy rajz illetve matematika/magyar bontás.

Az induló 2 elsős osztály létszáma: 57

17 SNI, 46 BTMN-ellátottunk részesül fejlesztésben egy gyógypedagógus, két fejlesztő pedagógus kollégánk segítségével.

Büszkeségre ad okot a BTMN illetve SNI tanulók ellátottsága: a törvényi előírásoknak mind óraszámban, mind szakember-ellátottságban, mind pedig tárgyi feltételek tekintetében megfelelünk. Ennek fenntartása kiemelt feladataink egyike.

Távozott 10 tanuló

külföldre távozott2 tanuló
gondozási hely váltása3 tanuló
költözés miatt távozott3 tanuló
iskolaváltás2 tanuló
Összesen10 tanuló

Érkezett 17 tanuló, négyen Beloianniszból. Tehát nem igaz, hogy „tömegesen mennek el a gyerekek” tőlünk, sőt.

Az intézményi átlag 4,18. Szép eredmény, különösen a pandémia fenyegetésében.

Büszkeségre adnak okot a középiskolákból érkező visszajelzések. Legtöbb tanulónk tartja az általános iskolai eredményeit, sőt, javítanak is a közismereti tárgyakból. Ez azt jelzi, hogy mind az alapozás, mind pedig a középiskolára előkészítő törekvéseink és projektjeink megalapozottak és hatékonyak. Mindemellett fegyelmezettség tekintetében is jó véleménnyel vannak az osztályfőnökök a tőlünk kikerült tanulókról.

A 8. évfolyamos diákok megírták a központi felvételit, országos átlag feletti eredmények születtek.

Egyéb:

10.04. Körzeti labdarúgó diákolimpia III. kcs 1.hely, IV. kcs 1.hely     Ádám László

10.13. Körzeti mezei futóverseny III. kcs lány 4. hely, fiú 3. hely

                                                     IV. kcs lány 4. hely, fiú 2. hely

            egyéni: Sárosdi Patrícia (6.o.) 5. hely, Majer Patrik (8.o.) 2. hely  Ádám László

10. 07-től Országos Honismereti Verseny (6., 7., 8. o.) Ádám László

10.19. Megyei mezei futóverseny Majer Patrik (8.o.) Ádám László

10.06. Szólóénekes fellépése a városi ünnepségen : Sebestyén Rebeka (Boros Ildikó)

10.16. Tankerületi József Attila Versmondó Verseny

3-4. évfolyamban:

  1. helyezett Zánthó Márton 4.b Felkészítő: Kertész Andrea
  2. helyezett Borgulya Máté 3.b Felkészítő: Nagy Violetta
  3. helyezett Neikli Marcell   4.a Felkészítő: Karaniczné Treuer Adél

5-6. évfolyamban:

2.helyezett Sebestyén Rebeka 5.a Felkészítő: Vigyikán Klára

3.helyezett Patai Hunor 6.b  Felkészítő: Vigyikán Klára

7-8. évfolyamban:

1.helyezett Mitterer Elena 8.b Felkészítő: Gódi Katalin

2.helyezett Podmaniczky Zita 8.b Felkészítő: Gódi Katalin

Bekapcsolódtunk az Úszó Nemzet Programba az első évfolyammal

Pályáztunk iskolakert programra

Az országos levelezős Lion angol nyelvi versenyen tanulóink 1., 2. és 3. helyezést értek el.

Kirándulások:

6. évfolyam, tanulmányi kirándulás Egerbe

7. évfolyam Szalkszentmárton – Dunavecse – Kiskőrös tanulmányi kirándulás

8. évfolyam Parlament, Terror Háza

Mayer-Heizinger Anita és Ádám László pályázati forrásból színházlátogatáson vettek részt a felső tagozattal a Nemzeti Színházban. A 7.c Eplénybe kirándult pályázati forrásból. (Mayer-Heizinger Anita)

A Lázár Ervin Program az 5. évfolyam a dunaújvárosi színházban a János vitéz musicalt nézte meg, a 6. évfolyam cirkuszban volt.

A 2021/2022-es tanévben szakos ellátottságunk csaknem teljes, az intézményben a nevelő-oktató munkát a köznevelési törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik, kivétel 1 középfokú végzettségű kolléga. Tanulmányokat folytat 4 kolléga. Túlórában illetve óraadó segítségével látjuk el a hiányzó tanító, rajz, angol szakos státuszokat. Januártól hiányzik egy fizika szakos, helyettesítése egyelőre megoldott műszaki tanár segítségével.

Jól felkészült, elhivatott a kollektívánk, többségük nyitott a módszertani és szakmai kultúra fejlesztésére, a szemléletváltásra. Sokan helyben laknak, és aktívan részt vesznek a helyi társadalom életében, kapcsolatrendszerük, helyismeretük pozitívan hat a szülő – gyermek – pedagógus együttműködésre, a nevelési folyamatra.

Infrastruktúra

A tankerület tájékoztatása alapján az EFOP-os pályázattal kapcsolatban elindul az indikatív árajánlatok bekérése. Hamarosan pedig ki fogják írni a közbeszerzést is. Ha más akadályozó tényező nem jön közbe, akkor nyárra az új eszközök megérkezhetnek.

Szülői adományként kaptunk 8 db udvari padot, vigyázunk rájuk!

Nagyon sok segítség érkezett a termek belakásához: karnisok, függönyök, fogasok, dekorálás. Köszönjük a szülői közösségnek.

Ősszel tanulói – szülői és tanári összefogással megtörtént a kerítés felújító festése. Köszönjük minden érintett munkáját, anyagi támogatását.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ pályázatából és gondozásában megvalósult építkezés befejeződött, augusztus 31-én átadásra került az új épületrész. 6 tanteremmel, egy fejlesztő és egy logopédia szobával idén már normál mederben indult a tanév. A közösségi teret is jól hasznosítjuk.

A nyári karbantartás keretében kértük, hogy a Régi épület és a tornaterem közös beton gyűjtőcsatornáját és aknáit is cseréljék nagy kapacitású pvc-re. Erre azért van szükség, mert hetente eldugul. Januárban ígéretet kaptunk, hogy a Régi épület alsó folyósóját érintő beruházás keretében ezt a gyűjtőcsatornát is cserélni fogják.

A tantermek és egyéb terek világításának javítására még 2021 tavaszán kértünk árajánlatot. Nagy örömünkre ezt a munkát augusztusban sikerült elvégeztetni. Az új tanévet elvileg úgy indíthattuk, hogy mindenhol működött a világítás. Ezzel egy évek óta elhanyagolt területen sikerült előre lépni. A későbbiek folyamán egy-egy lámpát/ neoncsövet már könnyebb lesz cserélni! Több helyütt is ledes világítás került beépítésre. 

A tankerület a tűz- és munkavédelmi ellenőrzés során feltárt hiányosságok közül felvállalta a tornaterem mögött található tűzcsap cseréjét az ősz folyamán. Szintén rendszeresen ellenőrzik a tűzoltó készülékeket, az kéziszerszámok érintésvédelmi és az épület villamos biztonsági megfelelőségét.

A II. félévben megkezdődött a régi épület földszintjén a födémszerkezet felújítása, melyre a megyei közgyűlés elnökének segítségével kaptunk kormányzati forrást. A felújításban szerepel még az alsó szinten a vizesblokkok cseréje is. Megállapodásunk van a Szegletkővel a gyűjtőcsatorna cseréjére is, ill. az udvarra is készül csapadékvíz- elvezető csatorna.

Gódi Katalin

igazgató