Aktuális

TÁJÉKOZTATÓ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket arról, hogy gyermekeik a köznevelési törvény szerint kötelezően Hit- és erkölcstan, vagy Etika oktatásban részesülnek.

Az első osztályba érkező tanulók szüleinek a beiratkozás időpontjában kell nyilatkozni arról, hogy gyermeküknek Hit- és erkölcstant (Hittan), vagy Etika tantárgyat választanak.

Abban az esetben, ha nem nyilatkoznak, gyermeküket automatikusan az Etika tantárgyhoz soroljuk.

Abban az esetben, ha Önök a Hit- és erkölcstan (Hittan) tantárgyat választják gyermeküknek, úgy a lenti linken található nyilatkozatot ki kell tölteni, amelyen nyilatkozni kell arról is, hogy melyik vallási felekezet hitoktatására soroljuk be gyermeküket. 

Iskolánkban az alábbi vallási felekezetek (bevett egyházak) tartanak hitoktatást:

1. Magyar Katolikus Egyház (ismertető videó)

2. Magyar Református Egyház (ismertető videó)

3. Magyarországi Baptista Egyház. (ismertető videó)

A választásban segítséget nyújtanak a felekezetek saját tájékoztató videói, amelyet a figyelmükbe ajánlunk!

A felsőbb évfolyamokon tanulók szülei szintén kizárólag az itt elérhető nyilatkozattal, és minden tanévben május 20-ig bezárólag változtathatnak gyermekeik következő tanévre vonatkozó Hit- és erkölcstan (Hittan), ill. Etika csoportbesorolásán! 

Hit- és erkölcstan/ Etika oktatás nyilatkozat itt érhető el: (szülői nyilatkozat)